توسعه ایرانی-  دبیر ستاد تنظیم بازار از تمهیدات ویژه وزارت صمت برای تنظیم بازار میوه در شب عید خبر داد و با اشاره به افزایش تولید روغن در کشور گفت: در اسفندماه حدود ۲۰۰ هزار تُن روغن خام به کارخانه‌های تولید کننده تحویل داده شده و میزان تولید روغن در کشور حدود ۳۰ درصد بیش از نیاز و مصرف کشور است.

عباس قبادی گفت: از ماه‌های گذشته ذخیره سازی برای سیب و پرتقال ایام پایانی سال را اقدام کردیم و با توجه به اعلام نیازی که از طرف استان‌های سراسر کشور دریافت کردیم اقلام مورد نیاز مستقیما از تولیدکننده خریداری و ذخیره‌سازی صورت گرفته است.

وی در خصوص تامین و تولید روغن گفت: در گذشته به طور میانگین ماهیانه ۱۴۵ هزار تُن روغن خام به کارخانجات تحویل می‌دادیم ولی در حال حاضر این مقدار به بالغ ۱۸۰ هزار تُن رسید و در اسفند ماه به حدود ۲۰۰ هزار تُن افزایش پیدا کرده است و میزان تولید روغن در کشور حدود ۳۰ درصد بیش از نیاز و مصرف کشور است؛ و به‌نظر می‌آید تنش‌هایی که در بازار روغن وجود دارد بیشتر به دلیل فضای روانی است که ایجاد شده است.