چهره سرشناس کارگزاران سازندگی می‌گوید: با توجه به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی که علیه کشور ایجاد شده ضرورت دارد، مجلس یازدهم در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از این درنگ نکند.

سید حسین مرعشی، نماینده اسبق مجلس در پاسخ به این پرسش درصورتی که لایحه بودجه به موقع تصویب نشود چه پیامدهایی دراداره امور کشور خواهد داشت؟ گفت: مجلس می‌توانست لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق برگرداند و گزارش جدیدی برای بررسی انجام شود اما رئیس مجلس از این کار خودداری کرد. وی افزود:‌ اگر رعایت آیین‌نامه مجلس الزامی باشد این بودجه تا پایان سال به دست دولت نخواهد رسید و رد کلیات به منزله رد کل لایحه بودجه دولت است و دولت نیز ملزم به ارائه آن است و درصورت ارائه مجدد لایحه توسط دولت، مطابق آیین نامه رسیدگی آن مجددا از۱/۱/۱۴۰۰ شروع می شود.

وی خاطرنشان کرد: ‌درصورت این اتفاق دوباره باید با تشکیل کمیسیون تلفیق جدید بررسی لایحه بودجه آغاز شود که این چرخه به طور قطع مشکلاتی را برای مدیریت کشور پدید می آورد. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی افزود: مشکل این بود زمانی که کمیسیون تلفیق تشکیل شد مجلس می گفت این بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد یعنی دولت درآمد هایی را دیده که واقعی نیستند و آقای نادران رییس کمیسیون تلفیق و همکاران ایشان دوماه و نیم وقت مجلس را گرفتند و به زعم خود آن را اصلاح کردنداما نه تنها به راه حل کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی فکر نکرده‌اند بلکه با افزودن چند ده هزار میلیارد تومان به حجم بودجه این کسری را افزایش دادند.

نماینده پیشین مجالس پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق برای پولی که وجود ندارد درآمدهای سخاوتمندانه طراحی کرده اند و وقتی این گزارش را به صحن علنی پارلمان آوردند نتوانستند از آن دفاع کنند . وی با بر شمردن ضعف های اصلی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ مجلس کنونی دو ضعف اساسی دارد.یکی اینکه فاقد یک سازمان دهی سیاسی است دیگر اینکه این مجلس تجربه کافی برای تغییر سازنده و بررسی لایحه بودجه را ندارد. مرعشی همچنین گفت: اگر درهمین مجلس به جای الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق حمیدرضا حاج بابایی که تجربه کافی مجلس را در بررسی و تصویب چندین لایحه بودجه در کارنامه نمایندگی خود دارد ریاست کمیسیون تلفیق را به عهده می داشت به طور قطع کشور دچار چنین گرفتاری و آشفتگی نمی شد.‌ اقتصاد کشور ما از یک سو به خاطر فشارهای خارجی و تحریم ها و از سویی دیگر به علت سوء تدبیرهای این چنینی آسیب دیده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با توجه به شرایط کشور که در جنگ اقتصادی قرار دارد در فرصت اندک باقیمانده تا پایان سال جاری لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تصویب کنند.