وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه نرخ ارز نزولی است، گفت: با توجه به شرایط حاکم بین المللی و داخلی روند نرخ ارز نزولی است و لذا بازیگران ارزی حواس‌شان باشد که با تجربه شوک ارزی قطعنامه 598 مواجه نشوند.

یحیی آل اسحاق  در گفتگو با فارس، با تحلیل وضعیت قیمت ارز، گفت: واقعیت این است که قیمت ارز که در قسمت‌های اساسی اقتصادی ما فعلا نقش جدی دارد به دلایل متعدد از جمله جنبه روانی، انتظارات مردم، ملاک‌های تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف واقعی نیست و تقریبا همه اقتصاددان‌ها این را قبول دارند اما وضعیت و شرایطی که بر ما حاکم شده چنین قیمتی را درباره ارز ایجاد کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: قیمت ارز عمدتاً ناشی از جو روانی، تحریم‌های بیرونی، برداشت‌های سیاسی در حوزه تحریم‌ها و مسائل مدیریتی داخلی است و لذا عوامل متعدد غیراقتصادی بیشتر از اقتصادی قیمت ارز را در این وضعیت قرار داده است.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: در این زمینه دو سؤال مطرح است؛ اول این که در شرایط اقتصادی عادی که قیمت ارز تابع عرضه و تقاضا است و شاخص‌های اقتصادی در تعیین قیمت آن نقش دارند، نرخ ارز در چه حدودی باید باشد؟ و سؤال دوم این که آیا می‌توان قیمت ارز را به قیمت واقعی رساند یا خیر؟