توسعه ایرانی- وزیر راه و شهرسازی از ارسال نامه درخواست این وزارت به دادستانی برای ادامه ممنوعیت انتشار قیمت مسکن در آگهی های املاک وب سایت ها خبر داد.

 محمد اسلامی درباره علت مخالفتش با بازگشت قیمت به آگهی‌های املاک سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اظهار داشت: در این وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها، عمدتاً مشاوران املاک آگهی می‌دهند و مشخص نیست که مالک مسکن آگهی شده، چه کسی است؟

وی با بیان اینکه قیمت‌هایی که در این آگهی‌ها اعلام می‌شود، هیچ مبنا و اساسی ندارند، ادامه داد: از این رو انتشار قیمت در آگهی‌های اینترنتی، توهم ایجاد می‌کند و به قیمت‌های نامطلوب دامن می‌زند و موجب التهاب در بازار می‌شود. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بازار مسکن مدتی است که به وضعیت با ثباتی رسیده، افزود: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن به سمت واقع بینی در حرکت است اما وبسایت‌ها با انتشار قیمت در آگهی، این بازار را دچار آشوب و التهاب می‌کنند.