توسعه ایرانی- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر کالایی که یارانه یا امتیازی دریافت می‌کند قیمت‌گذاری‌اش هم اجباری است. علیرضا رزم‌ حسینی گفت: به هر کالایی که یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری‌اش هم اجباری می‌شود. عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمام‌شده، محصولات تولیدی خود را قیمت می‌گذارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:  تولیدکنندگان اما موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند. رزم حسینی گفت: اگر بخواهیم کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، باید افزایش تولید داشته باشیم که خوشبختانه در 19 قلم کالای منتخب رشد تولید و افزایش عرضه در بازار داشته ایم.