شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در حال تشکیل است و پیش‌بینی می‌شود با تشکیل این شورا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم افزایش یابد. کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم دست کم به 4800 تومان افزایش یابد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت‌وگو با ایلنا در اینباره گفت: دولت برای سال زراعی جاری نرخ 4 هزارتومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تعیین و ابلاغ کرد که از همان ابتدا مورد اعتراض گندمکاران بود. علی خان محمدی، ادامه داد: پس از اعلام این قیمت، دولت در اقدامی مغایر با قانون خرید تضینی محصولات کشاورزی تصمیماتی گرفت که هزینه تمام شده تولید را افزایش قابل توجهی داده است. خان محمدی از جمله این تصمیمات را حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) از نهاده‌های تولید عنوان کرد. وی افزود: به ترتیب نهاده‌های مهم تولید با نرخ ارز نیمایی یا با نرخ ارز آزاد به دست کشاورزان می‌رسیدند. به گفته خان محمدی علاوه بر آن تورم نیز از زمان تعیین قیمت خرید تضمینی افزایش یافته است که بر این اساس قیمت خرید تضمینی نیاز به بازنگری داشت.