موج-سخنگوی قوه قضاییه ظهر دیروز در نشست خبری اعلام کرد: مدیر عامل سابق بانک سرمایه به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. «غلامحسین اسماعیلی» در سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص پرونده بانک سرمایه گفت: مدیرعامل سابق بانک که به تازگی به کشور بازگردانده شد از رای صادره واخواهی کرد و در حال حاضر به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طرق نامشروع محکوم شد.