رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با توضیح درباره علت تولید اسکناس ۱۰ هزار تومانی جدید از رونمایی سه قطعه اسکناس دیگر تا پایان سال خبر داد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، «امیر شکری» در زمینه رونمایی از اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی توضیح داد: تغییر واحد پولی کشوردر مقطع کنونی محتمل است و لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شده است.

وی افزود: شورای نگهبان ابهامی در ارتباط با یکی از تبصره‌ها داشت که درحال برطرف شدن است و با تصویب لایحه و تغییر واحد پول ملی محتمل به نظر می رسد، این تغییرات برخی اقدام‌های لازم را نیاز دارد که در این ارتباط و به منظور مدیریت هزینه‌های تغییر اسکناس و استفاده بهینه از زمان و منابع محدود اسکناس‌های بین نسلی طراحی و از آن رونمایی شد. به گفته ‌رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، برابر این لایحه دوره پنج ساله مشتمل بر دو سال دوره فراهم سازی مقدمات و سه سال دوره گذار پیش بینی شده که در این مدت باید تمامی تغییرات لازم برای تغییر واحد پول ملی انجام شود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی با طراحی سلسله اقدام‌هایی به شکل فعال اقدام به برنامه ریزی کرده و گونه ای از اسکناس‌ها طراحی شد که با تصویب لایحه یاد شده و یا تصویب نشدن آن، کارآمدی و منافع خود را داشته باشد. شکری ضمن تاکید بر اینکه عمر مفید اسکناس بطور متوسط در ایران پنج سال است و در زمینه قطعاتی که ارزش اسمی بالاتری دارند، عمر مفید نیز بیشتر است، گفت: تصویب لایحه مزبور، یکی از سناریو‌های پیش رو این بود که به یکباره تمام اسکناس‌های کشور جمع آوری و جای خود را به اسکناس‌های جدید بدهند که در این ارتباط میلیون‌ها قطعه اسکناس پیش از پایان عمر مفید خود به دلیل تغییر واحد پولی می بایست امحاء و باز تولید می شدند. در حالی که با تدبیر انجام شده توسط بانک مرکزی گونه ای از اسکناس موسوم به «اسکناس‌های بین نسلی» تولید شد که در صورت اجرای پروژه و تغییر واحد پولی از ریال به تومان و یا حتی استمرار وضعیت موجود، واجد منافع متعددی خواهد بود. وی در ادامه درباره تولید اسکناس‌های بین نسلی افزود: اتفاقی که با تولید این اسکناس‌ها خواهد افتاد این است که اسکناس‌های جدید تا پایان عمر خود قابلیت استفاده دارند و به دلیل ساختار خاص طراحی شده برای این اسکناس‌ها دیگر نیازی به جمع آوری یکباره آنها وجود ندارد و به شکل خودکار این اسکناس‌ها در پایان عمر مفید از چرخه خارج خواهند شد. شکری گفت: اجرای پروژه مزبور سبب می شود که اسکناس‌های یاد شده می توانند تا پایان عمر مفید خود در چرخه پرداخت باقی بمانند تا هزینه جدیدی از حیث جمع آوری و بازتوزیع «اسکناس تومان» به کشور تحمیل نشود.‌ رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی تاکید کرد: پروژه ۱۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی جدید نیز در قالب بین نسلی طراحی شده که چهارصفر روی این اسکناس‌ها کمرنگ شده که در صورت اجرا نشدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی و ابقا واحد پول فعلی نیز دارای امتیازاتی است.  شکری ضمن تاکید بر اینکه اتفاق مثبت تولید این اسکناس‌ها، افزایش ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌های فعلی است درباره این ویژگی‌ها توضیح داد: یکی از ویژگی‌های امنیتی اجرایی شده در اسکناس‌های بین نسلی، نخ امنیتی متغیر رنگی است که این ویژگی در حال حاضر در اسکناس‌های مطرح دنیا در حال اعمال است و ویژگی‌های امنیتی بسیار بالایی دارد.