ابلاغیه مهم نهاوندیان به همتی و 6 وزیر/ترخیص کالاهای رسوبی بدون کد رهگیری و دخالت بانک مرکزی/واردات با ارز اشخاص مجاز شد

به گزارش توسعه ایرانی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اخیرا مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی را ابلاغ کرده است،بر این اساس کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه ۹۹)، بدون الزام به کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند.

بر اساس مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی که از سوی  نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزاری مربوطه ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی فاقد اسناد مالکیت، با اولویت اعلامی وزارت صمت اقدام کند.  بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی اعتباری با تعهد 3 ماهه (جهت تامین ارز ترجیحی) اقدام نماید؛   کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا 10 آبان‌ماه 99)، بدون الزام به کدرهگیری بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص شوند؛  از تاریخ 10 آبان‌ماه 99 به بعد واردکنندگان بتوانند از رویه های بانکی (ارز نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود و غیر) برای پروانه های صادراتی سال 98 به بعد؛ ارز اشخاص ، از طریق سامانه جامع تجارت ( کنترل توسط صمت و بانک مرکزی) استفاده کنند؛  گمرک ایران نسبت به ترخیص درصدی کالاهای اساسی و نهاده های تولید (ردیف تعرفه و اولویت توسط صمت اعلام می گردد) تا سقف 90٪ که در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی باشند اقدام نماید؛

 چنانچه ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش کالا با استنباط گمرک تغییر کند، مشروط براین که شرح تجاری کالا تغییر ننماید و ردیف تعرفه استنباطی گمرک، جزو ردیف تعرفه کالاهای ممنوعه (گروه4) یا اولویت ارزی غیرفعال(گروه 27) ، یا ردیف تعرفه کالاهای دارای تولید مشابه داخلی نباشد، درخصوص اقلام گروه های 1 و 21،22،23 و 24 ، نیازی به اصلاح ثبت سفارش وزارت صمت نخواهد بود.(لیست کالاهای گروه 4 و 27 و اقلام ساخت داخل تا این لحظه، از سوی صمت، به گمرک ایران واصل نشده است.)

 به محض ابلاغ مصوبات اشاره شده به گمرک، مراتب ظرف «همان روز» طی بخشنامه اجرایی به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد.