ایرنا-  انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در نرخ‌نامه جدید که بر اساس دلار ۲۷ هزارتومانی تعیین شده است، حداکثر قیمت بلیت هواپیما را در بیش از ۶۰ مسیر به بیش از یک میلیون تومان افزایش داد. آخرین نرخ‌نامه بلیت پروازهای داخلی به شهریور ۹۸ مربوط می شود که قیمت‌ها با نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی محاسبه شد و نرخ پروازهای داخلی از کف قیمتی ۲۰۰ هزار تومان شروع و در گران ترین مسیرها به زیر یک میلیون تومان به فروش می‌رفت، این نرخنامه که مصوب شهریور سال گذشته بود تا همین چند هفته پیش اجرا می‌شد تا اینکه شیوع ویروس کرونا و بهانه پرواز ایرلاین‌ها با ظرفیت ۶۰ درصدی، منجر به تصمیم جدید انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش قیمت‌ها شد.

بر اساس نرخ‌های جدید که قیمت آن از  ۴۹۱هزار تومان شروع و سقف قیمت‌ها دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، مسافران مسیر تبریز به بندرعباس باید برای سفر هوایی در این مسیر تا سقف ۲میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه کنند.