مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرکنندگان جهت تسویه حساب و ایفای تعهدات، روزانه ۱۰۰ میلیون یورو ارز در سامانه‌های نیما یا سنا عرضه می‌کنند.

به گزارش مهر، تابستان امسال فصلی پر ماجرا برای صادرکنندگان کشور بود زیرا از همان آغاز طبق مصوبات هیات دولت، دستورالعمل‌هایی مبنی بر الزام تجار به بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ و ۳۱ تیرماه به عنوان آخرین زمان برای ایفای تعهدات ارزی تعیین شد.

از سوی دیگر بعد از اتمام این مهلت، تاریخی جدید برای تعامل تجار با بانک مرکزی برای پرداخت ارز حاصل از صادرات اعلام شد تا بازرگانان فرصتی ۲ ماهه برای برگزاری جلسات و رفع مشکلات و موانع بازگرداندن ارز صادراتی سال های ۹۷ و ۹۸ داشته باشند.

بر این اساس ۱۵ شهریورماه زمانی برای صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده بودند و ۳۱ شهریورماه برای تجاری که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده باشند تعیین شد تا کارت بازرگانی آنها تعلیق نشود.

از ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کارت های مختلف بازرگانی حدود ۲ هزار و ۵۶ شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند که مبلغ صادرات آنها حدود ۱۴ میلیارد برآورد شده است که ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از آن را به کشور بازگرداندند.

همچنین حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها تعهدی زیر ۱۰۰ هزار یورو دارند.

احسان قمری درخصوص آخرین آمار از میزان ایفای تعهدات ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی گفت: بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت روزانه ۱۰۰ میلیون یورو ارز به نیما یا سنا از سوی صادرکنندگان جهت تسویه حساب واریز می‌شود که البته شامل صادرات سال ۹۹ نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه این میزان بازگشت روزانه ارز صادراتی رقم چشمگیری نسبت به چندماه گذشته محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این روند نشان می‌دهد که با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون، صادرکنندگان شرایط فعلی را درک کرده و در جهت کمک به دولت و کشور گام بر می‌دارند.

به گفته قمری، حدود ۷۰۰ صادرکننده تعهدی بیشتر از یک میلیون یورو داشتند اما هیچ میزان ارز حاصل از صادرات خود را پرداخت نکرده‌اند که ارزش آن بالغ ۹ میلیارد یورو می‌شود که برخی از این افراد به قوه قضایی معرفی شده‌اند.