توسعه ایرانی-  شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۵۹هزارواحدی، در ارتفاع یک‌میلیون و ۶۶۷هزار واحد قرار گرفت. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 9میلیارد و 344میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 10هزار و 875میلیارد تومان در بیش از یک‌میلیون و 323هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت . شاخص‌های اصلی بازار هم دیروز روند مثبتی را سپری کردند به طوری که شاخص‌های قیمت(وزنی - ارزشی) 15650 واحد، کل(هموزن) 5947 واحد، قیمت(هموزن) 3898 واحد، آزاد شناور 74447 واحد، و شاخص‌های اول و دوم نیز به ترتیب 42957 و 123319 واحد رشد کردند.