مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه دو هزار و ۵۶ صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده‌اند، گفت: ۱۴.۲ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان خوشنام به طور ۱۰۰ درصدی ایفا شده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، «احسان قمری» با اشاره به تشکیل شورای سیاست‌گذاری برای تقدیر از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای ۱۰۰ درصدی تعهدات ارزی خود اقدام کرده‌اند، افزود: براساس آخرین آمار ۲ هزار و ۵۶ صادرکننده نسبت به رفع کامل تعهدات ارزی خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدام کرده‌اند که از این تعداد ۶۲۱ صادرکننده غیرتولیدی و مابقی یعنی یک هزار و ۴۳۵ صادرکننده از جمله واحدهای تولیدی هستند. وی با بیان اینکه میزان صادرات این دسته از صادرکنندگان ۱۴.۲ میلیارد یورو است، خاطرنشان کرد: از این میزان ۷.۵ میلیارد یورو مربوط به سال ۹۷ و ۶.۷ میلیارد یورو مربوط به سال ۱۳۹۸ است که بیش از ۹۲ درصد توسط بنگاه‌های تولیدی انجام شده است.