توسعه ایرانی-  معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از شناسایی فردی با مالکیت ۲۰۰ واحد مسکونی از طریق سامانه املاک و اسکان خبر داد. محمود محمودزاده اظهار داشت: بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را شناسایی کرده‌ایم و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از این واحدها خالی از سکنه بوده است.   محمودزاده بیان کرد: از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارد.وی تاکید کرد: ۹۱ میلیون کد ملی وجود دارد که مالکیت به نام آنها است که در مقایسه با تعداد و مردم در کشور بسیار تفاوت دارد . وی یادآور شد: ۷۲ هزار و ۷۰۰ واحد مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است. مجموعه این اطلاعات بسیار و قابل توجه بود به طوری که یک فرد حقیقی حدود ۶۵۰ واحد مسکونی یک فرد حقوقی هم بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی به نام خود در این سامانه ثبت کرده است . وی افزود: ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان ارسال می‌شود و طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم در صورتیکه مالکان پیامک‌ها را دریافت کرده باشند اگر واحدشان خالی باشد کد تایید را ارسال می‌کنند و اگر واحد آنها خالی نباشد باید مستنداتی ارائه دهند که واحد آنها به اجاره یا به فروش رفته است.