توسعه ایرانی- وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به روحانی، خواستار تشکیل شورای عالی خاک به ریاست رئیس‌جمهور شد.  کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه خاک به عنوان ثروت ملی و بستر اصلی کشاورزی و محیط زیست و انجام فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: چنانکه در رهنمود‌های مقام معظم رهبری به عنوان «قضیه‌ای مهم‌تر از آب» از آن یاد شده و حضرتعالی نیز آن را به عنوان «اولین سرمایه بسیار بزرگ» ذکر نموده‌اید. این نعمت خدادادی در مقیاس عمر بشری تجدیدناپذیر محسوب شده و آسیب‌های شدید ناشی از تخریب و آلودگی خاک از جمله فرسایش، تغییر کاربری، شوری، کاهش مواد آلی، کاهش بنیه حاصلخیزی خاک و...   این منبع پایه را دچار چالش جدی کرده است.