مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: ریشه سرطان در اقتصاد ما بسته شدن خط تولید است که بصورت عمده صورت گرفت. با تایید آمار می‌توان اثبات کرد که دو سال پس از پایان جنگ این برنامه آغاز شده تا شکاف خط‌ تولیدی و واردات عمیق و خودکفایی تولید در کشور اتفاق نیافتد که این دقیقا هدف واسطه‌های بازار بود که از زمان سلطنت ناصرالدین شاه وجود داشته و متاسفانه هیچگاه تشویق و حمایت از تولید ملی نشده است. مهرداد عمادی در مورد شرایط ارزی کشور به ایلنا گفت: شرایط ایران بی‌مانند نیست و در بیشتر کشورها نیز بحران ارزی این‌گونه داشته‌ایم و بدون استثنا بحران ارزی ریشه در ساختار اقتصاد دارد. وقتی اقتصاد به اندازه کافی کالا تولید نمی‌کند و نیاز به واردات افزایش می‌یابد بنابراین اولین گام برای کاهش تاثیرات منفی آن، قطع واگذاری ارز به کالاهای نیمه ضروری و غیرضروری توسط بانک مرکزی است.

وی گفت: ما نمی‌توانیم چاره تمام کارها را در بانک مرکزی جستجو کنیم بلکه باید ریشه‌ای به آن پرداخت. بنده همیشه از سیستم اقتصاد آزاد حمایت کرده‌ام اما در این لحظه سیستم توزیع کالا بر مبنای جیره بندی کالاهای اساسی و بنیادی باید صورت بگیرد تا در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی در سیستم اقتصاد کاهش یابد.

وی ادامه داد: همزمان با جیره بندی کالاهای اساسی، دولت به صورت جدی در پی بازسازی سیستم مالیاتی باشد تا دریافتی مالیاتی افزایش یابد. سیستم مالیاتی ما یکی از فاسدترین سیستم‌ها برای گریز از مالیات است و به مراتب از کشورهایی مثل مصر، پاکستان، نیکاراگوئه و برزیل شرایط بدتری دارد.

بانک‌های خصوصی در سه بانک ادغام شوند

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین در کنار گام بانک مرکزی در قطع ارز برای واردات کالاهای غیرضروری که برای کوتاه مدت است، بقیه باید توسط دولت و البته با هماهنگی بانک مرکزی صورت بگیرد. در کنار این فشار بزرگی که بر روی منابع ارزی داریم هنوز گریز سرمایه در ایران بسیار جدی است هرچند به اندازه ۸ ماه پیش که در برخی از هفته‌ها یک میلیارد دلار خروجی ارز غیر قانونی داشتیم، نیست. اما این خروج خاکستری که با‌ همکاری بانک‌های خصوصی انجام می‌شود! هنوز وجود دارد و زمانی دولت می‌تواند از این کار جلوگیری کند که به بانک مرکزی اجازه دهد تا این بانک‌ها در سه بانک خصوصی ادغام کند و در تمام این بانک‌های کوچک و بزرگ که ۹۹ درصد آنها هزینه‌زا و فسادآور بودند، بسته شود.

حباب بورس با همکاری دولت و بانک مرکزی ایجاد شد

عمادی در توضیح نوسانات اخیز بازارهای ایران گفت: این نوسانات حاصل چند حباب است که البته در سایر کشورها هم تجربه شده است مثلا در آرژانتین حباب ارزی و سیستم بانکی در کنار هم موجب ورشکستگی دولت شدند. اکنون در اقتصاد ما سه حباب مشاهده می‌کنیم که از یک منبع تغذیه می‌کنند اما در جاهای مختلف اقتصاد حضور دارند. در بخش مسکن، خرید خانه با هدف دریافت اجاره صورت نمی‌گیرد بلکه سپر پوششی در مقابل بی‌ارزش شدن ریال و گریز از نقدینگی است. حباب دیگر که به کشور صدمه زده حباب مربوط به بازار بورس است که به طور غیر طبیعی افزایش داشته است. چطور ارزش سهام شرکت‌های که زیان‌ده هستند افزایش می‌یابد؟

ریشه سرطان اقتصادی در بستن خط تولید است

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا با اشاره به اهمیت و نقش تولید در اقتصاد کشور گفت: ریشه سرطان در اقتصاد ما بسته شدن خط تولید است که بصورت عمدی صورت گرفت. با تایید آمار می‌توان اثبات کرد که دو سال پس از پایان جنگ این برنامه آغاز شده تا شکاف خط‌ تولیدی و واردات عمیق و خودکفایی تولید در کشور اتفاق نیافتد که این دقیقا هدف واسطه‌های بازار بود که از زمان سلطنت ناصرالدین شاه وجود داشته و متاسفانه هیچ‌گاه تشویق و حمایت از تولید ملی نشده است. باید توجه داشت وقتی تولید افزایش یابد عرضه کالا در بازار، فشارهای تورمی و تقاضا را کاهش می‌دهد و مردم گریزی از نقدینگی ندارند. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که قیمت‌ها بالا نمی‌رود به صورت طبیعی بسمت ارز، طلا یا مسکن نمی روند و آرامش برقرار می‌شود.