تجارت نیوز- بر اساس آمارها اسکناس و مسکوک در دست مردم با رشد ۱۱٫۷ درصدی از ۵۴٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به بیش از ۶۱٫۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است. در سال ۹۸ معادل ۶٫۴ هزار میلیارد تومان به اسکناس و مسکوک در دست مردم افزوده شده است.

در سال گذشته اقتصاد کشور شاهد رشد میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، طی چهار سال اخیر اسکناس و مسکوک در دست مردم از ۳۷٫۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۳۹۵ به ۶۱٫۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده، یعنی به میزان ۵۶ درصد رشد داشته است.