وزارت اقتصاد در بخشی از لایحه اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی را ارائه کرده که در هیات دولت در حال بررسی است. به گزارش فارس، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 6 درصد است این موضوع بارها توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده و آخرین بار بر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه رادیویی مطرح کرده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، این رقم باید حداقل به 8 درصد برسد. اکنون درآمدهای مالیاتی نسبت به اهداف این برنامه توسعه‌ای حداقل 100 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد. در چرایی متناسب نبودن مالیات به نسبت تولید ناخالص داخلی دلایل زیادی مطرح است که از جمله آنها می‌توان به معاف بودن حدود 50 درصد اقتصاد اشاره کرد که رئیس کل سازمان مالیاتی نیز بر آن اذعان دارد. همچنین نبود برخی پایه‌های مالیاتی درآمدزا و تنظیم‌گیر و در کنار آن فرار مالیاتی و نبود نظام یکپارچه و کارآمد مالیات ستانی می‌توان نام برد.

سال گذشته با رفت و برگشت‌های مختلف پیش نویس لایحه اصلاح بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اکنون در اختیار دفتر هیات دولت قرار گرفته است. محمود علیزاده معاون فنی سازمان امور مالیاتی در این باره به فارس گفت: این لایحه در کمیسیون‌ فرعی کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و فقط به کلیات آن پرداخته شد. قرار است با توجه به شرایط هر چه سریعتر در کمیسیون تصویب و پس از تایید در هیات وزیران راهی مجلس شود. در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد در همه بخش‌ها نیز دیده شده و معافیت‌ها کاهش خواهد یافت و قرار است ساماندهی صورت بگیرد. در همین راستا سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مجلس نوشته است: از بهترین راه‌های تأمین کسری بودجه ساماندهی مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی است. بخش کشاورزی در قوانین مالیاتی از معافیت برخوردار بوده که به اسم کشاورز بوده  اما پول آن در جیب دلال‌ها است. در این سال‌ها بخش کشاروزی و بهره‌برداران این بخش به دلیل معافیت بایستی به اهداف ترسیم‌ شده می‌رسیدند که به علت غیرهدفمند بودن مزیت‌های در نظر گرفته شده نتوانسته مطالبات را برآورده کند. بخش کشاورزی طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات از پرداخت مالیات معاف است: درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و تخیلات از پرداخت مالیات معاف است.