یکصد و یازدهمین مرحله از یارانه نقدی به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.گفتنی است، مبلغ یارانه نقدی بدون تغییری بوده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود.