عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه یک فاجعه بزرگ در انتظار بازار زعفران ایران است از شیوع تفکر خطرناک ناجی بودن قاچاقچیان در بین تولیدکنندگان زعفران خبر داد. علی حسینی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر قاچاقچیان بیشتر از تجار واقعی در بخش صادارت زعفران فعال هستند، اظهار کرد: هر جای بازار که بروید قاچاقچیان حضور دارند و در حال فعالیت هستند. وی ادامه داد: علاوه بر آن، قاچاقچیان خانه به خانه برای خرید زعفران به سراغ کشاورزان می‌روند. حسینی با اشاره به نیمه تعطیل شدن بازار در پی شوع کرونا، افزود: نیمه تعطیلی بازار داخلی و محدویت در بازارهای صادراتی موجب کاهش تقاضا و نگرانی برای زعفران‌کاران شده است. به گفته وی؛ در شرایطی که کاهش تقاضا رخ داده و نگرانی از آینده بازار با شیوع کرونا وجود دارد مردم قاچاقچیان را ناجی‌های می‌دانند که آن‌ها را از کسادی بازار نجات می‌دهند. حسینی شیوع تفکر ناجی بودن قاچاقچیان در بین زعفران‌کاران را خطرناک دانست و افزود: کشاورزان کار قاچاقچیان را خدمت به تولید می‌دانند، در حالی که قاچاق همیشه مخرب تولید است. وی یادآور شد: قاچاقچیان زعفران ارزشمند ایرانی را با قیمت نازل و با کیفیت پایین به بازار عرضه می‌کنند که می‌تواند آینده بازار این محصول را به خطر بیندازد.

حسینی دیگر آسیب قاچاق را عدم تعهد قاچاقچیان به برگشت پول عنوان کرد که موجب خروج سرمایه‌های کشور و زیان اقتصادی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به بسته بودن بازارهای هدف صادراتی به ویژه کشورهای اروپایی، قاچاقچیان زعفران را به کجا می‌فروشند؟ گفت: امارت، هند و چین کشورهای هستند که اکنون مبادرت به خرید زعفران از قاچاقچیان می‌کنند، ضمن اینکه قاچاقچیان راه‌های خود را برای خروج کالای قاچاق و مشتریان خود را برای فروش آن دارند.