معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این عادلانه نیست که قشر فقیر کشور مالیات با نرخ 10 درصد بپردازد و قشر غنی هم مالیاتش را با همین نرخ بدهد، این مساوات است، اما عدالت نیست.

سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره ظرفیت‌های مالیاتی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران بسیار متنوع و وسیع است، اما بر اعمال سیاست‌های مالیاتی در این اقتصاد چند اشکال وارد است.   

وی ادامه داد: در این اقتصاد، مالیات تنها معطوف به بخش‌های شفاف اقتصاد است برای مثال از کارمندان به طور کامل مالیات گرفته می‌شود و یا واحدهای تولیدی ملزم به پرداخت مالیات هستند؛ اما نمی‌توانیم از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد مالیات بگیریم.      

پورمحمدی تاکید کرد: فردی که درآمد بالا از محل‌های متنوع دارد می‌تواند مالیات را با نرخ بالاتری بپردازد. از سوی دیگر فقرا باید شامل معافیت‌های مالیاتی بیشتری باشند.

وی با بیان اینکه ارتباط شفافیت مالیاتی با سهولت زندگی مردم جزء برنامه‌های سازمان است، گفت: به تدریج به این سمت می‌رویم که به جای اینکه فقط بخش‌های شفاف اقتصادی مالیات بدهند، مالیات بر خانواده‌ها وضع شود به این نحو که باید تمام خانواده‌ها اظهارنامه مالیاتی ُپر کنند.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خانوارهایی که درآمد بالایی داشته باشد متناسب با درآمد باید مالیات پراخت کنند و اگر خانواری از حد تعریف شده درآمد کمتری داشته باشند،  مورد حمایت قرار می‌گیرند.

پورمحمدی افزود:‌ با اجرای این برنامه دیگر نیازی به چندین دستگاه و نهاد یارانه‌پرداز و تعیین دهک‌ها نیست و با اظهارنامه مالیاتی می‌توان دهک‌ها را شناسایی کرد.

وی درباره برنامه دولت برای حذف یارانه نقدی تعدادی از خانوارها در سال آینده گفت: حکم حذف سه دهک با درآمد بالا از دریافت یارانه نقدی عینا در بودجه سال 99 هم آمده است.  

این مقام مسئول ادامه داد: برای سال آینده 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآورد شده است که این رقم منطقی به نظر می‌رسد و قابل تحقق است.