از سوی معاون اول رئیس‌جمهور  انجام شد

ابلاغ وظایف و تکالیف  ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی

معاون اول رییس جمهور وظایف و تکالیف ۹ کارگروه اقتصاد مقاومتی را با هدف اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب و محوریت توسعه و رونق تولید در سال جاری با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان سال رونق تولید ابلاغ کرد.  به گزارش ایلنا، در این ابلاغیه ها ضمن یادآوری ضرورت و اهمیت مدیریت شرایط ویژه اقتصاد کشور و مواجهه فعالانه با تحریم‌ها، رفع موانع و چالش‌های مهم اقتصادی، وظایف کارگروه های «اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی»، «مردمی کردن اقتصاد»، «بهبود معیشت و رفاه اجتماعی»، «تقویت درونزایی و رونق تولید»، « گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی»، « سازگاری با تحولات زیست محیطی»، « پیشبرد برونگرایی اقتصاد»، «تقویت نظام تأمین مالی» و « توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان» مشخص شده است. دکتر جهانگیری در این ابلاغیه ها با استناد به تصویب نامه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۸ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر فعال نمودن موثر کارگروه های مزبور تاکید و از روسای کارگروه ها خواسته است؛ تا نتیجه اقدامات صورت گرفته در ارتباط با  این ابلاغیه ها را به صورت فصلی (مستمر) به معاون اول رییس جمهور گزارش دهند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تبیین چارچوب ها و ملاحظات تدوین بسته‌های رفع موانع چالش‌های اقتصاد کشور بر آسیب‌شناسی وضع موجود، تعیین مهمترین چالش‌ها و فرصت ‌ها، تعیین و اولویت‌بندی راهکارهای رفع چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها، ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های تأمین منابع در راهکارهای پیشنهادی و تنظیم پیش‌نویس احکام دستگاه‌‌های مسئول در اجرای بسته تاکید کرده است. وظایف و تکالیف ابلاغی به منظور تحقق اهداف مورد نظر و فعال نمودن موثر کارگروه مزبور عبارتند از: تشکیل جلسات منظم و مستمر کارگروه ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، تعیین اعضای هسته اندیشه ورزی کارگروه شامل ۵ نفر از صاحبنظران حوزه مربوط، تدوین بسته اجرایی با رعایت ملاحظات مربوط و ارسال به دبیرخانه ستاد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، تشکیل جلسات کارگروه به صورت دوره‌ای (دو هفته یکبار) به منظور بررسی روند اجرای بسته و رفع موانع و مشکلات احتمالی اجرا پس از تصویب بسته اجرایی در ستاد و ابلاغ آن به کارگروه، ارسال درخواست‌های رفع موانع و تسهیل اجرای بسته به دبیرخانه ستاد جهت طرح و تصویب در مراجع بالاتر و ارسال گزارش فصلی عملکرد اجرای بسته به دبیرخانه ستاد. اسامی کارگروه های ۹ گانه اقتصاد مقاومتی و محورها و اولویت‌های فعالیت آنها در این ابلاغیه به شرح زیر است: 

«کارگروه اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی»

« کارگروه مردمی کردن اقتصاد»

 « کارگروه بهبود معیشت و رفاه اجتماعی»

  محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد:

-  کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه؛   اصلاح نظام تنظیم‌گری و حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی؛ 

 « کارگروه تقویت درونزایی و رونق تولید»

  « کارگروه گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی»

« کارگروه سازگاری با تحولات زیست محیطی»

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد: - مقابله با بحران کم‌آبی؛ - پیشگیری و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی؛ - مقابله با ریزگردها؛ - مقابله با فرونشست دشت‌ها؛ - مقابله با فرسایش خاک و بیابان‌زایی؛ - پیشگیری از آثار مخرب وقوع سیلاب ها و عوارض جوی.

  « کارگروه پیشبرد برونگرایی اقتصاد»

محورها و اولویت‌هایی که می‌بایست در دستورکار کارگروه قرار گیرد: - توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات؛ - توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان؛ - توسعه ظرفیت‌های صادراتی مناطق آزاد؛ - مدیریت و نظارت بر واردات؛ - جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ - تقویت و توسعه دیپلماسی اقتصادی؛ - توسعه پیوندهای راهبردی با جامعه بین‌الملل بویژه همسایگان؛ - توسعه زیرساخت‌های تجارت خارجی و ترانزیت؛‌ - مدیریت آثار تحریم    .

 « کارگروه تقویت نظام تأمین مالی»

 « کارگروه توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان»