بستن صفحات نوازندگان خیابانی

«با دستور مقام محترم قضایی، به دلیل انتشار محتوای مجرمانه، این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در جرائم موضوع پرونده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.»

این پیغام پیش از آنکه به طور کلی صفحات اینستاگرامی موزیسین‌هایی چون آسو کهزادی، مهرداد مهدی و نغمه مرادآبادی از اینستاگرام پاک شود در صفحاتشان به نمایش درآمد که خود درآمد حوادثی است که هنوز کیفیت و رویدادهای دیگر آن مشخص نیست. اما هر چه هست بسیاری از گمانه‌زنی‌ها این اقدام قوه‌قضائیه را مربوط به اتفاق ابیانه می‌داند و آن ویدئوی زیاده دیده شده در اینستاگرام که آوازخواندن در ابیانه را نشان می‌داد. هر چه باشد امیدواریم قوه‌قضائیه به سوابق این موزیسین‌ها نگاهی بیاندازد و فیلمهای نوازندگی آنها را در خیابان بارها بازبینی کند چرا که این نوازندگان هرگز در پی برهم زدن نظم عمومی و یا شکستن قانون نبوده و نیستند و تنها در این وضعیت سخت معیشت اندکی بار سختی زندگی مردم را تعدیل می‌کنند.