دختر استاد حسن ناهید، پیشکسوت موسیقی ایرانی و نوازنده نی، اوضاع جسمانی پدرش بعد از بستری شدن در بیمارستان را تشریح کرد. فرزند استاد ناهید در تازه‌ترین اوضاع جسمانی پدرش توضیح داد: «از زمانی که پدرم در بیمارستان بستری شد شرایط جسمی او در حالت کما قرار داشت و پزشکان به ما اعلام کردند که باید تا ۴۸ ساعت برای بازگشت به حالت هوشیاری صبر کنیم. خوشبختانه با پزشک پدرم صبحت کردم، او از حالت کما بیرون آمده و سطح هوشیاری نیاز به نسبت ساعت‌های گذشته بهبودیافته است که امیدوارم این روند سیر صعودی داشته باشد». ناهید در پایان گفت: «هم‌اکنون پدرم بدون دستگاه تنفس دارد و همین موضوع ما را نسبت به نگرانی که داشتیم دورتر کرده و امیدوارم شرایط از این هم بهتر شود.»