وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه در استفاده از اسامی، زبان فارسی باید مورد توجه باشد، گفت: این اقدام در بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ آغاز و حتی تاکید شده که فیلم‌های سینمایی هم باید نام فارسی داشته باشد. به گزارش ایرنا، سیدعباس صالحی در دهمین جلسه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با تبریک روز حافظ، افزود: به دلیل ضرورت توجه به جایگاه زبان فارسی، اولین قدم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه راه‌اندازی دبیرخانه مستقل زیر نظر وزیر بود. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فعال کردن حوزه‌هایی مانند اداره کل چاپ و نشر و معاونت مطبوعاتی و همچنین ارتباط با دیگر معاونت‌ها و بخش‌هایی که غیرمستقیم در این زمینه نقش دارند، از اقدامات دیگر است. صالحی تصریح کرد: این اقدامات را ابتدا از وزارتخانه آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم از دیگران هم مطالبه داشته باشیم. به عنوان مثال در نامگذاری اسامی فیلم‌های سینمایی تاکید کرده‌ایم که حتما باید از اسامی فارسی استفاده شود.