مهرداد قهرمانی نقاش، مجسمه‌ساز و مدرس هنر در دانشگاه‌های تهران درگذشت. به گزارش ایلنا، عباس مخبر، مترجم، در صفحه اینستاگرام خود از فوت مهرداد قهرمانی خبر داد. او در این باره نوشته است: «به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان. مهرداد قهرمانی، نقاش، مجسمه‌ساز و مدرس هنر در دانشگاه‌‌های تهران درگذشت.»