انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست، پرفورمنس هنری شنا در دریاچه خشک بختگان را طی سه روز اجرا کردند. پرفورمنس هنری شنا در دریاچه خشک بختگان، توسط یکی از اعضای انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس با هدف جلب توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به موضوع خشک شدن دریاچه بختگان انجام شد. این اجرای هنرمندانه با هدف حمایت از دریاچه‌های بزرگ ایران از جمله دریاچه بختگان در استان فارس اجرایی شده است. علی رستگار عضو انجمن تمدن سبز هنرمندان حامی محیط زیست در این ارتباط گفت: موضوع خشکسالی این دریاچه موجب شد تا طرحی با عنوان «شنا در دریاچه خشک بختگان» را با انجمن در میان بگذارم و پس از موافقت اعضای انجمن و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس به اجرای این پرفورمنس بپردازم. وی که اجرا کننده پرفورمنس هنری شنا در دریاچه خشک بختگان بود، افزود: این اجرا حاوی طنز تلخی است که توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به خشک شدن دریاچه‌های ایران معطوف خواهد کرد. رستگار مسیر هشتاد کیلومتری طول دریاچه بختگان را به مدت سه شبانه روز و روزی چهار ساعت درون محفظه شیشه‌ای پر از آب شنا کرد! این برنامه‌ سه روزه از 23 تا 25 آبان ادامه داشت.