برترین‌ها نوشت: عربستان سعودی با بودجه «۷هزار میلیارد تومانی» درحال ساخت فیلمی با موضوع «شکست ایران ساسانی» است. هالیوود با همکاری ام‌بی‌سی درحال ساخت فیلم « جنگجوی صحرا»، با موضوع شکست ارتش خسرو پرویز از قبایل «بکر بن وائل» در جنگ معروف «ذوقار» است. عربستانی‌ها همزمان با سرمایه‌گذاری در تکنولوژی، صنعت و علم، درحال تغییر افکار عمومی جهانی و تغییر دیدگاه ملت‌ها‌ نسبت به تاریخ و فرهنگ خودشان هستند.