وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به لحاظ قانونی اجازه نداریم به کسانی که کشف حجاب می‌کنند اجازه حضور در برنامه‌های هنری بدهیم. اسماعیلی گفت: کسانی که خارج از قانون رفتار کنند، طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.   محمدمهدی اسماعیلی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت درباره برخورد با بازیگرانی که بدون حجاب در مراکز عمومی و هنری حاضر می‌شوند، گفت: کسانی که خارج از قانون رفتار کنند، طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.