28روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت

 

 

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گزارش داد: «کمیته و هیأت اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی فهرست نهایی از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی تا تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ را تهیه کرده که بر اساس گزارش‌هاى رسمى تا لحظه تهیه این گزارش ۳۰ نفر از روزنامه‌نگاران در بازداشت هستند.» یادآور می‌شود عصر چهارشنبه دو تن از روزنامه‌نگاران بازداشتی به نام‌های امیدطحان بیدهندی و مریم قناد، به قید وثیقه آزاد شدند.