وزیر ارشاد گفت: اگر فردی از اهالی فرهنگ و هنر در خصوص اتفاقات اخیر دچار خطا شده، راه برای بازگشت باز است و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمتشان هستیم.

به گزارش ایسنا، محمد مهدی اسماعیلی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: بنای ما بر رفع مشکل همه اهالی فرهنگ و هنر است مگر این که فردی به هر دلیل به این جمع‌بندی برسد که نخواهد در چارچوب‌های تعریف شده، فعالیت داشته باشد. 

در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمن در اتفاقات اخیر، نهایت تلاش خود را انجام داد که جامعه فرهنگی هنری را درگیر ماجرا کند اما بخش اصلی و عمده اهالی فرهنگ و هنر در این خصوص با هوشیاری عمل کردند که این موضوع جای تقدیر دارد.