«معماری حرف‌ها و کلمه‌ها» مجموعه‌ای از آثار استاد محمد احصایی است که برای نخستین بار بازنشر شده و در نگارخانه ویژه به نمایش درمی‌آید. به گزارش هنرآنلاین، این نمایشگاه در واقع مجموعه‌ای منتخب از آثار احصایی است که توسط امراله فرهادی آردکپان، علیرضا مصطفی‌زاده ابراهیمی و مجید عباسی گردآوری و به صورت انحصاری بازنشر و در نگارخانه ویژه به نمایش گذاشته شده است. علیرضا مصطفی‌زاده ابراهیمی درباره این نمایشگاه توضیح داد: مجموعه آثار  این نمایشگاه را به اتفاق امرالله فرهادی و مجید عباسی انتخاب و باز تولید کردیم؛ در نمایشگاه استاد محمد احصایی ۲۱ اثر  برای نمایش انتخاب شده که به تعداد محدود سی نسخه از هر کدام روی کاغذ ایتالیایی کتان فابریانو به روش چاپ دستی با ماشین پرس مشکی کوب شده و تمامی آثار با شماره‌گذاری به امضای هنرمند رسیده است. همچنین علاوه بر این ۲۱ اثر، یک اثر دیگر هم از مجموعه آثار «الفبای ازلی» استاد احصایی به عنوان تک اثر به نمایش گذاشته شده که در تعداد ۹۹ نسخه روی کاغذ ایتالیایی پس از چاپ دستی مشکی کوب با رنگ اکرلیک توسط هنرمند رنگ‌گذاری‌های متفاوت شده و به امضا رسیده است و هر کدام حکم یک اثر اصل و بدیع را دارد. گفتنی است استاد محمد احصایی از هنرمندان معاصر ایران در زمینه خوشنویسی، گرافیک و نقاشی است که آوازه جهانی دارد. او بیش از ۵۰ سال است که در حوزه  خوشنویسی، نقاشی و گرافیک فعالیت می‌کند و یکی از پایه‌گذاران نقاشیخط در دوره معاصر ایران است و با مجموعه نقاشی‌خط‌های خود اعتباری جهانی یافته‌است. تعدادی از آثار وی در موزه‌های متروپولیتن و بریتانیا نگهداری می‌شود.