آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت‌گردی

 

زیارتگاه چَک ‌چَک که به نام پیر سبز نیز معروف است، در استان یزد، شهرستان اردکان و در کوه‌های میان اردکان و انجیره واقع شده‌است. بنا به اعتقاد زرتشتیان زمان حمله اعراب به ایران که با سقوط پادشاه ساسانی وقت (یزدگرد) انجامید، نیک بانو دختر شاه از دست اعراب فرار کرد و به سمت اردکان آمده و در میان کوه مخفی و ناپدید شد و این محل به عنوان زیارتگاه زرتشتیان قرار گرفت.

عبادتگاه چک‌چک از مهمترین زیارتگاه‌های زرتشتیان ایران است و هر ساله زرتشتیان از روز ۲۴ خرداد به مدت چهار روز در این زیارتگاه دور هم جمع شده و به نیایش می‌پردازند، این مراسم به حدی باشکوه است که به‌عنوان حج زرتشتیان شناخته می‌شود. فضای داخلی زیارتگاه به شکل یک غار هست و یک تنه درخت قدیمی داخلی این زیارتگاه هست و قطرات آب از سقف زیارتگاه می‌چکد، و یکی از دلایل نام‌گذاری این مکان به‌اسم «چک‌چک» همین صدای قطرات آب است.

ورود به زیارتگاه چک چک مانند مساجد مسلمانان مستلزم رعایت یک سری آداب است. در این محل نیز مشابه سایر آتشکده‌ها باید هنگام ورود، کفش‌ها را درآوردید و سرپوش سفیدی (کلاه سفید برای مردها و روسری سفید برای زن‌ها) بر سر بگذارید. از آنجا که کف این محل مرطوب است، دمپایی سفیدی به شما می‌دهند تا پاهایتان خیس نشود. در زمان مراسم عمومی زرتشتیان یعنی ۲۴ تا ۲۷ خردادماه و همچنین روز سیزده بدر ورود غیرزرتشتیان به چک چک ممنوع است.

  1.