مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه با تاکید بر آنکه اعتبارات امانی و پیمانی مجموعه تنها کفاف پرداخت حقوق کارکنان را می‌دهد، از عدم تخصیص اعتبارات استانی به این مجموعه میراث جهانی خبر داد و گفت: فقدان نیروهای موقت، کار را کند و مجموعه را آسیب‌پذیر کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عاطفه رشنویی،‌ مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌ تپه، با اشاره به آنکه اندود و عملیات حفاظتی مجموعه چغازنبیل همواره درطول سال انجام می‌شود، گفت: به دلیل ماهیت کار همواره در حال انجام عملیات حفاظتی در مجموعه میراث جهانی چغازنبیل هستیم و تعطیلی نداریم. اما چند سال است که به دلیل آنکه نمی‌توانیم نیروی موقت بگیریم، سرعت کارمان کاهش یافته.

رشنویی یادآور شد: قرار بود در قالب اعتبارات پیمانی، پشتیبانی صورت گیرد تا از محل اعتبارات امانی نیازی به نیروی کارگری نداشته باشیم. در سال ۱۳۹۹ مبلغ ناچیزی برای چغازنبیل اختصاص یافت این درحالی است که با ۷۰۰ هکتار شهر تاریخی با ساختار خشت و گل روبه رو هستیم و این مبالغ و اعتبارات پاسخگوی وسعت و نیاز این مجموعه میراث جهانی نیست. نمی‌گویم که میراث‌فرهنگی دست روی دست گذاشته چراکه توان اعتبارات میراث‌فرهنگی

 در همین حد است. باید در مقیاس کلان‌تر به این مهم توجه شود. در برنامه ریزی‌های کشوری به موضوع میراث‌فرهنگی توجه شود و اعتبارات آن افزایش یابد.

به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه، سال گذشته حدود ۶ و نیم میلیارد تومان اعتبار امانی و پیمانی به مجموعه اختصاص یافته که بیشتر آن امانی است. از آنجایی که نیروهای پایگاه‌ها روزمزد هستند و حقوق آن‌ها از اعتبار امانی پرداخت می‌شود، با توجه به فعالیت ۶۰ نیرو در پایگاه که در بخش‌های مختلف از حفاظتی گرفته تا مرمت فعال هستند، اعتبارات موجود کفاف پرداخت حقوق آن‌ها را می‌دهد. دستمزدها کم است و دیر به دیر حقوق می‌دهیم، وسعت محوطه زیاد است و شرایط برای نگهداری و حفاظت از آن مناسب نیست. با این وجود سعی کرده‌ایم شرایط حفاظتی در چغازنبیل را ثابت نگهداریم تا مشکلی برای آن پیش نیاید.او درخصوص پرداخت بودجه از محل اعتبارات میراث‌جهانی یونسکو به چغازنبیل گفت: این یک افسانه است و این امر درخصوص چغازنبیل سال‌هاست که انجام نشده چراکه اولویت‌ها در وزارتخانه میراث‌فرهنگی تغییر کرده و تامین اعتبارات از سوی این وزارتخانه انجام می‌شود. ضمن آنکه پروسه درخواست از یونسکو طولانی است.

او معتقد است: مشکلات چغازنبیل و میراث‌فرهنگی خوزستان با نامه‌نگاری به جوامع بین‌المللی حل نمی‌شود بلکه باید نگاه‌مان را تغییر دهیم.

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه در ادامه از بازگشایی این مجموعه برای حضور بازدیدکنندگان خبر داد و گفت: از ۱۵ آبان ماه مجموعه چغازنبیل بازگشایی شده است، هنوز بازدیدکنندگان زیاد نیستند و به سطح انتظار ما نرسیده‌اند. اما بعد از ۲ سال تعطیلی دیدن مردم در سایت دلگرم‌کننده است.