روزهای گذشته معاونت هنری وزارت ارشاد محل گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تغییر مدیریت در خیابان شهریار بود. در حالی‌که اخبار مختلفی از حضور حسین نیرومند، مدیر سابق دفتر سینمایی حوزه هنری شنیده می‌شد،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتصاب محمود شالویی به عنوان سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد خبر داد. نکته قابل تأمل در این انتصاب آن بود که شالویی صرفاً سرپرست معاونت هنری است و به احتمال قوی  مدیرکلی حوزه وزارتی مسند اصلی اوست.

با مطرح شدن نام حسین نیرومند بسیاری از جابه‌جایی‌ها در اداره کل‌های معاونت هنری خبر داده بودند. انتساب نیرومند به حوزه هنری، گمانه‌هایی مبنی بر حضور مدیران شاخص حوزه هنری در خیابان شهریار مطرح کرده بود. حضور مهدی افضلی در هیأت‌مدیره تیم استقلال نیز نشانه‌ای از تزلزل جایگاه این مدیر باسابقه معاونت هنری ارزیابی شد.

با این حال مشخص نیست چه عاملی باعث معرفی نشدن حسین نیرومند از سوی وزیر ارشاد شده است. گمانه‌ها بر این است اسماعیلی قصد دارد نیرومند را با توجه به سابقه مدیریتیش در سینما به سازمان سینمایی بفرستد؛ اما تمام شایعات تا به امروز به حقیقت بدل نشده‌اند.

با تعلل در انتخاب معاون هنری،‌ وضعیت سه اداره کل نمایشی، تجسمی و موسیقی ناروشن مانده است و با توجه به پایان وضعیت قرمز کرونایی در کشور و بازگشایی بناهای فرهنگی، وضعیت سیاستگذاری این معاونت نامشخص مانده است.