دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره کل هنر‌های نمایشی (انتشارات نمایش) با همراهی کردن نویسندگان در فرایند تولید تکوینی نمایشنامه، از متون تولیدی اعضای کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر در پروژه‌ای با عنوان «۱۴۰۰» حمایت می‌کند.

 نمایش به منظور ایجاد روحیه و انگیزه و حمایت قانونمند از کسب و کار حرفه‌ای نمایشنامه‌نویسان عضو کانون در دوران همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ و همچنین ایجاد فرصت برای آفرینش متون نمایشی ایرانی ارزشمند؛ در تفاهمی با هیئت مدیره‌ کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، با ارائه کمک هزینه نگارش و نشر آثار تا سقف ۳۵ اثرجدید‌ اعضای این کانون را که در فرایند این پروژه تولید می‌شوند را مورد حمایت خود قرار می‌دهد.

 فرایند با ارائه‌ طرح و نگارش تدریجی نمایشنامه، از ۲۵ خرداد ماه سال جاری آغاز شده است و با انتشار آثار در مهرماه همین سال پایان خواهد یافت.  فرآیند طی اعلام فراخوان و شرایط مندرج در شیوه‌نامه‌ پیوست آن صورت می‌گیرد و تنها مختص اعضای کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاترایران است. فراخوان و شیوه‌نامه‌ شرکت در این پروژه از طریق هیئت مدیره این کانون در دسترس اعضا قرار گرفته است.