هرکس براساس میل شخصی خود یکی از انواع سفرهای زمینی با وسیله شخصی، اتوبوس یا قطار و نیز سفرهای هوایی و دریایی را انتخاب می‌کند. جدا از نوع سفرها، هرکس براساس وسیله‌ای که با آن سفر می‌کند از حقوقی برخوردار است که باید با آنها آشنا باشد. از جمله حقوقی که مسافرین در سفر با اتوبوس باید از آن آگاه باشند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مسافر حق دارد از خدمات به‌موقع و بدون تاخیر بهره‌مند شود. در صورت بروز تاخیر در حرکت وسیله نقلیه در زمان تعیین‌شده، شرکت مکلف است در اسرع وقت و حداکثر تا یک ساعت نسبت به جایگزینی وسیله نقلیه مناسب اقدام کند. شرکت باید مسافران را در زمان مناسب و معمول و با پرهیز از ایجاد تاخیرهای غیرمعمول در حین سفر و خارج شدن ناوگان از مسیر اصلی برای مسافرگیری و... به مقصد برساند. مسافر حق دارد در چارچوب مقررات نسبت به انصراف از سفر و استرداد بلیت خود اقدام کند. در صورت انصراف مسافر از سفر، بهای بلیت تا یک ساعت قبل از حرکت 90 درصد و بعد از آن 50 درصد از کل مبلغ بلیت باید به مسافر مسترد شود. در صورت بروز تاخیر بیش از یک ساعت در اعزام وسیله نقلیه و بنا به درخواست مسافر، کل مبلغ بلیت باید به وی مسترد شود. مسافر حق دارد شکواییه خود از عملکرد حمل و نقلی شرکت، راننده و کارکنان آن را حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ سفر در مراجع حمل و نقلی مربوطه از قبیل ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح و ثبت کند. شرکت حمل و نقل مکلف است در زمان ارایه خدمات به مسافران، مدیر پاسخگو را در محل سرویس‌دهی به‌ کار گیرد و شماره تلفن پاسخگویی شرکت و شماره سامانه پیام کوتاه 3000143 را در پشت بلیت و در داخل وسیله نقلیه در معرض دید مسافران درج کند.