علیرضا ملک‌زاده گفت: خطاشی هیچ ارتباطی با خوشنویسی ندارد و یک جریان فکری متفاوت است که آموختن آن هم نیاز به پیش‌زمینه خوشنویسی ندارد. علیرضا ملک‌زاده مبدع سبک خطاشی و قلم خطاش است و در گفت و گو با هنرآنلاین درباره چگونگی به وجود آمدن خطاشی گفت: خطاشی حدود ۶ سال پیش متولد شد. هرچند که مبنای آن درست‌نویسی خط فارسی است اما سعی کردم فرم‌هایی متمایز و متفاوت ایجاد کنم. خطاشی هیچ ارتباطی با خوشنویسی ندارد و یک جریان فکری متفاوت است که آموختن آن هم نیازی به پیش‌زمینه خوشنویسی ندارد. او درباره تفاوت‌های خطاشی با خوشنویسی و نقاشی‌خط گفت: خطاشی چیزی بین خطاطی و نقاشی است. ما خطاطی نمی‌کنیم و از سوی دیگر از تکنیک‌ها و متریال های نقاشی هم استفاده نمی‌کنیم. خطاشی  با نقاشی‌خط نیز متفاوت است زیرا در نقاشی‌خط تکنیک‌ها و متریال‌های نقاشی به کار می‌رود و در واقع نقاش به جای کشیدن فرم‌های گوناگون، حروف فارسی را نقاشی می‌کند. همچنین بعضی از اساتید خوشنویسی وقتی به سمت بوم و رنگ رفتند نقاشی‌خط را به وجود آوردند، اما خطاشی آن اصالت را ندارد. من حرمت زیادی برای نقاشی‌خط قائل هستم و خطاشی را چیزی جدا از آن می‌دانم. او با اشاره به اینکه سال گذشته کتابی از آثارش منتشر کرده است، گفت: خطاشی زمانی متولد شد که من همه خط‌ها را مطالعه کردم و بعد فرم‌هایی ساختم که در خط‌های دیگر وجود ندارد. خطاشی را در راستای روحیات خودم و بسیاری از افراد دیگری که چنین علاقه‌مندی را دارند به وجود آوردم، زیرا خطاشی در مدت کوتاهی انجام می‌شود و به نتیجه می‌رسد.