پس از درگذشت محمدرضا الوند، مدیر سابق دفتر استان‌های اداره کل هنرهای نمایش، با گذشت چند ماه حسن رونده به حکم قادر آشنا به این دفتر رفته تا برنامه‌های خود را عملی کند. رونده در گفتگو با ایلنا از برنامه‌های خود پرده‌برداری کرده است. او از استمرار بر موضوع برنامه استقرار گروه‌ها گفته است، رویکردی که قادر آشنا در اوایل دهه نود برای ساماندهی تئاتر استان‌ها در پیش گرفته بود. آقای رونده از دسته‌بندی و رده‌بندی گروه‌های غیرتهرانی گفته است که طی آن تعداد اعضا ملاک این رده‌بندی خواهد شد.

او همچنین از ساماندهی جشنواره‌های استانی خبر داده است، مسأله‌ای که در سال‌های گذشته به محل جدال هنرمندان بدل شده است. به نظر می‌رسد حسن رونده قصد دارد همه جشنواره‌ها را تابع یک مدل مشخص در برگزاری کند. او گفته «شیوه‌نامه‌ای داریم که هر ساله آن را تنظیم و برای استان‌ها ارسال می‌کنیم که شامل دستورالعملی برای نحوه تشکیل شورای سیاست‌گذاری، دبیرخانه، چگونگی انتخاب متن‌ها برای اجرا و ضوابط دیگر است. دوستان هم بر اساس آن شیوه‌نامه، فراخوان را تنظیم و در اختیار شهرهای تابعه و گروه‌های نمایشی قرار می‌دهند.»

حسن رونده همچنین از ایده ایجاد فضای بین‌المللی در مناطق آزاد گفته است؛ با این حال باید دید در فاصله دوماه باقی مانده از دولت، اداره کل هنرهای نمایشی به چه میزان در برنامه‌های آتی خود موفق عمل خواهد کرد.