مجموعه تاریخی و گردشگری رازی  درست بیخ گوش «برج طغرل» یعنی یکی از قدیمی‌ترین برج‌های ری باستان ساخته و افتتاح شد، بدون آنکه حتی به کج شدن آن و آسیب‌هایی که احتمالا به دنبال گودبرداری و این ساخت‌وساز در عرصه و حریم یکی از قدیمی‌ترین برج‌های ری باستان رخ می‌دهد، اعتنایی کنند.

به گزارش ایسنا، طی ۱۱ سال اخیر هر نوع آسیبی به برج ۸۰۰ ساله طغرل وارد شد، از فرونشست‌های پی‌در پی در اطراف برج طغرل گرفته تا کج شدن چند میلی‌متری برج، اقدامات اولیه‌ای جهت ایجاد ایستگاه مترو در چند متری آن و نصب پست گاز در عرصه‌ی این اثر تاریخی؛ اما در نهایت ساخت مجتمع گردشگری شهرداری تهران تیر خلاصی بود بر پیکره برج قدیمی ری.

شهردار تهران در زمان افتتاح این مجموعه؛ ری باستان را یکی از نقاط عطف تمدن و شهرنشینی کشور معرفی کرد در حالی که تابلوی رونمایی از این مجتمع گردشگری درست پشت به برج طغرل قرار داشت و  گویا او از وجود برج طغرل در چند متری این مجتمع تازه‌ساز بی‌خبر بود و سرزمین باستانی ری با همه قدمتش به فراموشی سپرده شده است و مدرنیته آن را تمام قد بلعیده‌است.