سپیده کلارستاقی

نمایشگاهی از نقاشی‌های سمیه ولیان با عنوان «وارونگی» به صورت مجازی در نگارخانه بهارین برپا شد. ولیان در گفت‌وگو با توسعه ایرانی پیرامون آثار حاضر در این نمایشگاه گفت : نمایشگاه «وارونگی» دربرگیرنده آثاری است که در آنها با نگاهی سورئالیستی به فضای ناخودآگاه شخصی سعی کردم با استفاده از اشیا، انسان و رابطه میان آن‌ها مجموعه حاضر را به تصویر بکشم. او ضمن بیان اینکه در این آثار، هویت زن کاملا مشهود است و ماهیت انسانی در تقابل با اشیا قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: البته سعی کردم ماورای وجود و تجسم در این آثار به شکل چشم‌گیری به تصویر کشیده شود. مولف کتاب‌های «نقاشی اجتماعی ایران و جهان» و «سیر مفهومی و تطور مبانی نشانه‌شناسی در هنر نقاشی» درباره مفهوم جهان حقیقی و مجازی تصویر شده در آثارش گفت : خواب دنیای رمزآلودی است که رویا، ترس‌ها و دغدغه‌های دنیای بیرونی بی پرده در آن تجلی پیدا می‌کند.از این رو من هم برای خلق آثارم از الگوهای ذهنی استفاده می‌کنم و در حین اجرای کار همچون خواب‌هایم، سوژه تکرار شده در اکثر آثار خودم هستم که به نوعی تجلی روح زنانه در این مجموعه است.

این نقاش و کیوریتور پیرامون ویژگی مجازی بودن نمایشگاهش گفت: نمایشگاه‌های مجازی اتفاق جدیدی در هنر هستند که باعث ساختارشکنی شدند. این شیوه نمایش اگرچه خوبی و بدی را در کنار یکدیگر دارد اما با بهره‌گیری از این ظرفیت، بازدیدکننده بیشتری از سراسر دنیا می‌توانند آثار را مشاهده کنند.