روز دوشنبه، روابط عمومی خانه هنرمندان در خبری از نتیجه تحصن هنرمندان تئاتر در برابر مجلس شورای اسلامی خبر داد که به نقل از احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، قرار است مبلغ 350 میلیارد تومان در قالب حمایت از هنرمندان تئاتر از طریق صندوق اعتباری هنر به عرصه تئاتر تزریق شود. البته ایرج راد در گفتگو با ایسنا گفته است مسیر بورکراسی دریافت این مبلغ به‌شدت پیچیده است که در نهایت می‌توان گفت این وعده بیشتر «وعده‌ای سر خرمن» است.

در پی صحبت‌های ایرج راد، مجلس واکنشی نشان نداده است؛ اما انتشار اخباری مبنی بر برگزاری دومین جشنواره تئاتر خانگی نمایشخانه در بوشهر جذاب به نظر می‌رسد. در حالی‌که در مستندات منتشر شده بودجه‌های استانی از اندک و ناچیز بودن ارقام خبر می‌دهد و البته در حالی‌که تئاتر در بیشتر استان‌ها عملاً با وجود کرونا تعطیل شده است، برگزاری این جشنواره با حضور مسئولان غیربومی جالب‌توجه است. جشنواره نمایشخانه با پیشوند ملی و دبیری وحید لک برگزار می‌شود و به آثاری اختصاص دارد که خانه تولید شده است. پیشتر جداول بودجه تئاتر نشان داده بود استان‌هایی صاحب جشنوار‌ه‌های ملی و بین‌المللی با اختلاف فاحشی صاحب بودجه‌های سنگینی نسبت به استان‌های بی‌جشنواره‌اند. البته این نکته نیز قابل تأمل است در جشنواره‌های خانگی متقاضیان نه از بدنه اصلی تئاتر کشور، که از سوی هنرمندان آماتور یا هنرجویان تازه‌کار مورد استقبال قرار می‌گیرد.