استاد و فعال حوزه گردشگری در کردستان گفت: بعد از جنگ جهانی دوم چنین رکودی در این صنعت بی‌سابقه بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رکود تا سال 2023 ادامه داشته باشد. گردشگری، صنعتی است که از سال 2010 به سرعت رشد کرده و در سال‌های اخیر موفق شده بود که به یکی از سه صنعت بزرگ جهان تبدیل شودد؛ اما اینک با همه‌گیری کرونا در جهان، شاهد رکود وحشتناکی در این صنعت هستیم. بیش از میلیون‌ها نفر در معرض خطر از دست دادن شغل خود و بسیاری از شرکت‌های مرتبط با این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. سوران احمدی‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا افزود: گردشگری اولین صنعت متضرر از کرونا است که حدود 80 درصد خسارت دیده است و یکی از دلایلی که جبران این خسارت را به تعویق می‌اندازد این است که گردشگری، صنعتی چند بخشی است و با بخش‌های مختلف اقتصادی گره خورده است و باید تمام بخش‌ها دست به دست هم بدهند تا این صنعت دوباره رشد پیدا کند. وی بخش‌های مختلف گردشگری را شامل رستوران‌داری، هتل‌داری، حمل و نقل، کشاورزی، سینما، بخش‌های مختلف فرهنگی و سازمان‌های دولتی دانست و یادآور شد: به دلیل اینکه هرکدام از این بخش‌ها باید به تنهایی و به صورت جداگانه بازسازی شوند احیای صنعت گردشگری زمانبر خواهد بود و  پیش‌بینی می‌شود این رکود تا سال 2023 ادامه داشته باشد.