شامگاه دوشنبه 13 اردیبهشت ماه، کارکنان تئاتر شهر به واسطه فیلمی که از سوی یکی از هنرمندان تئاتر برای آنان فرستاده می‌شود، متوجه دستکاری پیچ و مهره‌های کلید مجسمه «فرهاد قفل‌زن» پرویز تناولی می‌شوند، مجسمه‌ای که تنها اثر تجسمی به جا مانده از تندیس‌های اولیه مجموعه تئاتر شهر به حساب می‌آید. با این وجود خطر سرقت تندیس پرویز تناولی با هوشیاری مجموعه تئاتر شهر کاسته می‌شود و قطعه جداشده به درون ساختمان تئاتر شهر منتقل می‌شود.

این موضوع موجب واکنش مدیریت تئاتر شهر، ابراهیم گله‌دارزاده شده است و او در گفتگویی نسبت به نبود امنیت در اطراف تئاتر شهر ابراز نگرانی کرد. این واکنش در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر جدال بر سر تعیین حریم تئاتر شهر بدل به یک نزاع شفاهی میان مخالفان و موافقان شده است.

گله‌دارزاده به ایسنا گفته است مجسمه به‌زودی مرمت می‌شود. پیش از این هم مجسمه مذکور توسط عده‌ای با رنگ مخدوش شده بود؛ اما رویداد اخیر اختلاف میان ارشاد و شهرداری تهران را دوچندان کرده است. پس از اتفاق اخیر باز این موضوع مطرح می‌شود مسئولیت فضای بیرون تئاتر شهر با چه مرجعی است؟

در اوایل انقلاب نیز اثر مشهور «مرد نی‌لبک‌زن» بهمن محصص به سبب آسیب‌های وارد شده به مجسمه،‌ در تئاتر شهر انبار و سال 1386 برای مرمت و نصب به موزه هنرهای معاصر سپرده شد؛ اما تا به امروز این مجسمه هیچ‌کجای تهران نصب نشده است.