وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار گلستان مراتب ثبت ملی اثر فرهنگی‌تاریخی «کارخانه پنبه گنبد کاووس (فهرست میراث صنعتی)» واقع در استان گلستان، شهرستان گنبدکاووس، و مراتب ثبت ۱۰ تپه تاریخی به عنوان اثر فرهنگی‌تاریخی را اعلام کرد. به گزارش میراث آریا، در متن نامه آمده است: « اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هر گونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود».