گالری لیلا هلر دوبی مجموعه‌ای از آثار عارف منتظری را در نمایشگاهی با عنوان «آینه» به نمایش گذاشته است. به گزارش هنرآنلاین، در جدیدترین مجموعه عارف منتظری، شیشه بازنماینده خود به عنوان یک شیء ارائه شده و چالشی که به وجود می‌آید شکل دادن به این مفهوم بی‌شکل است.

آینه که همیشه به عنوان یک سطح بازتابنده مورد استفاده قرار می‌گیرد، حال تبدیل به یک امر مستقل می‌شود که خود می‌تواند در سطوح دیگر منعکس شود.  برای این کار لازم است آینه به پشت چرخانده شود تا بتواند استقلال خود را به عنوان یک شی توضیح دهد.  شیشه زمانی به عنوان یک سطح بازتابنده عمل می‌کند که پشت آن لایه‌ای از جیوه قرا بگیرد و همین سطح تیره است که ماهیت آینه را تبیین می‌کند. بنابراین در آثار جدید منتظری آینه‌ها از پشت دیده می‌شوند تا به جای آنکه بازنماینده عناصر بیرونی باشند، خود آن‌ها مشاهده شوند. عارف منتظری در رشته معماری درس خواند و کار حرفه‌ای در زمینه طراحی و ساخت مجسمه را با منیر شاهرودی فرمانفرماییان آغاز کرد. همچنین در کارگاه پرویز تناولی به ساخت مجسمه و جواهرات پرداخت. او با پژوهش و کسب تجربه در زمینه مصالح و فنون جدید، آثاری را به وجود آورده است که مصالح انعکاسی .