نمایش «چهرازی» به نویسندگی مهدی راستی و کارگردانی کامبیز نیک‌آمیز از روز چهارشنبه 18 فروردین ماه در سالن یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود. در خلاصه داستان نمایش «چهرازی» که روی پوستر آن 18+ درج شده، آمده است: این نمایش از آسایشگاهی می‌گوید که در دل آن هر شخصی به گناه‌های متفاوت آلوده است و همه‌ی آن‌ها می‌بایست سه روز دیگر اعدام شوند و برای زنده ماندن راهی جز بازگشت عشق وجود ندارد. پس تنها راه نجات عشق است...