سه‌شنبه‌شب ، در جریان حضور برخی شهروندان تهرانی در پارک دانشجو و برپایی آتش در نزدیکی تئاتر شهر، بار دیگر موضوع حریم و حصار این مجموعه فرهنگی داغ شده است. انتشار فیلمی از آتش‌بازی مردم در فضای پارک، موافقان حریم را نسبت به موضع خود مشتاق‌تر کرده است.

هرچند مخالفان هنوز بر این باورند به‌جای ایجاد حصار، باید معضلات اجتماعی تهدیدکننده تئاتر شهر را برطرف کرد تا آن را از تئاتر شهر مجزا.

در همین راستا شورای شهر تهران نیز به موضوع حصار و حریم ورود کرده است. روز گذشته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از تئاتر شهر از برگزاری یک جلسه مشترک میان اعضای شورای شهر با مدیران وزارت ارشاد و اهالی تئاتر درباره حل مشکلات پیرامونی مجموعه تئاتر شهر خبر داد.

علی اعطا گفته است «من با مجموعه تئاتر شهر و محوطه پیرامون آن حداقل ۲ دهه است که آشنایی داشته و در ارتباط بوده‌ام. مجموعه مشکلات و آسیب‌هایی در اطراف ساختمان تئاتر شهر به وجود آمده است که ضمن گفتگو با مجموعه ذی‌نفعان آن، باید زمینه حل مسائل ناامنی و ناایمنی آن و ساماندهی فضای پیرامون تئاترشهر را فراهم کنیم.»

هنوز مشخص نیست این حریم به چه‌نحوی تعیین خواهد شد؛ اما اعطا از «مدیریت بهره‌برداری از فضاهای عمومی شهر تهران» سخن به میان آورده است.