سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از آخرین جلسه این ستاد به مصوبه‌های مربوط به سفرهای نوروزی اشاره‌ای کلی کرد و رفع محدودیت‌ها و برقراری سفر در تعطیلات نوروزی را مشروط به این دانست که «در یک و نیم ماه باقی‌مانده تا پایان سال، شرایط را مناسب نگه داریم».

به گزارش ایسنا علیرضا رئیسی افزود: قرار است سفرها طبقه‌بندی شوند که بخشی از این سفرها به صورت برنامه‌ریزی‌شده و با تور خواهد بود که از طریق دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز اجرا می‌شود؛ این بخش را از طریق سامانه ثبت تور که از طریق کد رهگیری که برای هر تور صادر می‌شود می‌توان مدیریت و کنترل کرد و در این کد که روی وسلیه نقلیه نصب می‌شود، نام راهنما، آژانس و اتومبیل نیز مشخص است. دغدغه بیشتر مربوط به سفرهایی است که مستقل و بدون برنامه‌ریزی انجام می‌شود که برقراری این نوع سفرها به ارائه رزرو محل اقامت مشروط شده است.