به گزارش ایسنا مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در راستای حفاظت از گونه‌های در خطر انقراض لاک‌پشت‌های دریایی و پیشگیری از آسیب به روند تولید مثل آنها، ورود گردشگران به ساحل بنود و پارک ملی نای‌بند به عنوان اصلی‌ترین ساحل محل تخم‌گذاری لاکپشت‌ها از نیمه اسفندماه تا پایان خردادماه سال بعد ممنوع است.